Vítej na stránkách Večery mladých

Chceme vytvořit prostor pro setkávání mladých věřících lidí

Víra roste ve společenství

Víra se upevňuje poznáním v co věřím

Víra se prohlubuje modlitbou

Přijmi pozvání na Večery mladých

1
Tichá modlitba i živé společenství
2
Od začátku…
3
Udržet pozornost…
4
Jsme už na facebooku
5
Srdečně zveme!

Tichá modlitba i živé společenství

Každé setkání přináší povzbuzení. Některé osloví debata s Otcem Janem Krbcem nad významem jednotlivých částí mše svaté, jiné večerní adorace plná modliteb, chval, zpěvu i ticha. Další naplňuje samotná účast ve společenství.

Každý si zde najde své místo. Dveře jsou otevřeny pro každého z nás.

Přijďme načerpat k Ježíši posilu do našich dní.

Od začátku…

Motto: „Přijď na začátek, zůstaň do konce.“

Kdy začíná mše svatá a kdy končí?
Je to znamení kříže? Ztišení v kostele přede mší nebo snad už příprava na cestu do kostela a eucharistický půst?
A závěrem je požehnání, poslední tón zpěvu či varhan? Nebo působení propuštěného lidu, který dostal požehnání?

Abychom vnímavě prožili mši, měli bychom vědět, co vše obsahuje.

Přijďte 8.12.2017 na setkání do Křtin, kde se povzbudíme ve společenství a dozvíme se o první části mše.

Například o úkonu kajícnosti.
„Přijdou do kostela dvě přehuštěné pneumatiky a říkají: My jdeme požádat o odpuštění.“

Odkaz na událost a přihlášku.

——————-

Photo by Flickr
Tom Magllery

Udržet pozornost…

První cyklus setkání Večerů mladých je na téma mše svaté a provází jej motto: „Přijď na začátek, zůstaň do konce.“

Stává se Vám, že na mši neudržíte pozornost od začátku do konce?
Jeden moudrý muž řekl, že každý tento návrat pozornosti je malým vítězstvím – vyjádřením odhodlání opět dávat pozor.

Přesto, pokud připodobníme účast na mši k rozhovoru s váženou osobou, jistě není dobré tyto chvíle neprožívat naplno. Bylo by to neuctivé.

Takový rozhovor může být nezajímavý nebo nicneříkající. To není případ mše.
Může ale být i složitý a těžko pochopitelný.
Právě proto se budeme scházet a vysvětlíme si jednotlivé části, odkazy na Bibli a pokusíme se pochopit, co jednotlivé úkony znamenají.

V jednom vtipu se říká: „Víte, proč se modlíme oroduj za nás svatá Boží rodičko? No přece, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.“

Pojďme se společně dozvědět víc!

——————-

Photo by Flickr
Niklas Morberg

Srdečně zveme!

Chcete vytvořit společenství mladých napříč děkanstvím?
Zažít krásné noční adorace?
Dozvědět se více o samotné mši svaté?
Poznat nové lidi se stejnými duchovními hodnotami?

Setkání je určeno pro mládež 15-26 let z blanenského děkanství a okolí.
Možnost přespání, ranní mše svaté a snídaně.

Přihláška na setkání ZDE

Copyright © 2017 Created by Meks. Powered by WordPress.